• رضوی۸۲۴ هفت روز هفته بصورت ۲۴ ساعته برای خرید باز است
۰۹۱۵۱۱۱۶۶۰۴ - ۰۵۱۳۸۴۳۴۱۰۹

اشترودل جوجه کباب ساندویچی 200 گرمی رضوی

۱۰ ریال
وزن: 200
ماندگاری: 6 ماه
ترکیبات:
تركيبات نان : آرد گندم نول - كره گياهي (مارگارين) - خميرمايه تر - بهبود دهنده نان - نمك تصفيه شده صنايع غذايي – شكر سفيد - آب آشاميدني
تركيبات مغزي : سينه مرغ – مارگارين - تخم مرغ تازه – آبليمو - امولسيفاير – هل سائيده - نمك تصفيه شده صنايع غذايي - فلفل سياه - فيبر گياهي - فلفل قرمز - زعفران - آب آشاميدني